תיק אזרחי 42937/11/17 ניב אביטל נגד כל העולם ע"ס מיליון שקל.